Priser

Elevavgift ved semesterundervisning
Elever som har semesteropplæring faktureres en gang pr. semester, i oktober/november for høstsemesteret og i april for vårsemesteret. Påbegynt semester innebærer uavkortet semesteravgift. Ved ubetalt semesteravgift, mister eleven plassen. Elevavgiften fastsettes av Gran kommune.

Fra 1.1.2017 gjelder følgende satser:

  • Individuell undervisning kr 1.363,- pr semester
  • Gruppeundervisning kr 1.011,- pr semester
  • Materiellavgift visuelle kunstfag kr 300,- pr semester
  • Leie av instrument kr 300,- pr. halvår

Søskenmoderasjon
Kulturskolen har søskenmoderasjon fra søsken nr. 2 på 50 % av ordinær elevavgift (indviduell- eller gruppeundervisning). Det gis søskenmoderasjon for kun ett undervisningstilbud pr. elev og det gis ikke søskenmoderasjon for materiellavgift og instrumentleie.

Elevavgift ved kurs
Kurs betales etter oppstart. Kursavgift for kulturverkstedene varierer fra type og omfang i hvert enkelt tilfelle.

  • Satsene varierer mellom kr 487,- til kr 795,- pr. kurs pr. deltaker.

Musikk i livets begynnelse
Faktura kommer i posten, i oktober/november for høstsemesteret, og i april for vårsemesteret.
Pris kr 500,-.

Lag/foreninger:

Subsidiert pris - korps/teater kr. 7270,- pr. årstime.

Kostpris - korps/teater avtales/utregnes i hvert enkelt tilfelle.

En årstime er 60 minutters undervisning ukentlig i 38 uker.

Publisert
27.07.2011
Sist endret
06.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no