Priser

Elevavgift ved semesterundervisning

Elever som har semesteropplæring faktureres en gang pr. semester, i oktober/november for høstsemesteret og i april for vårsemesteret. Påbegynt semester innebærer uavkortet semesteravgift. Ved ubetalt semesteravgift, mister eleven plassen. Elevavgiften fastsettes av Gran kommune.

Fra 1.1.2018 gjelder følgende satser:

For elever bosatt i Gran kommune:

  • Individuell undervisning kr 1.535,- pr semester
  • Gruppeundervisning kr 1.138,- pr semester

For elever bosatt i Lunner kommune:

  • Individuell undervisning kr 1.398,- pr semester
  • Gruppeundervisning kr 1.037,- pr semester

 

Andre avgifter

  • Materiellavgift visuelle kunstfag kr 300,- pr semester
  • Leie av instrument kr 300,- pr. halvår

 

Søskenmoderasjon

Kulturskolen har søskenmoderasjon fra søsken nr. 2 på 50 % av ordinær elevavgift (indviduell- eller gruppeundervisning). Det gis søskenmoderasjon for kun ett undervisningstilbud pr. elev og det gis ikke søskenmoderasjon for materiellavgift og instrumentleie.

Musikk i livets begynnelse

Faktura kommer i posten, i oktober/november for høstsemesteret, og i april for vårsemesteret.

Pris:
Kr 895,- for deltagere bosatt i Gran.
Kr 816,- for deltagere bosatt i Lunner. 

Lag/foreninger:

Subsidiert pris - korps/teater i Gran kr. 8186,- pr. årstime.

Subsidiert pris - korps/teater i Lunner kr. 7459,- pr. årstime.

Kostpris - korps/teater avtales/utregnes i hvert enkelt tilfelle.

En årstime er 60 minutters undervisning ukentlig i 38 uker.

Publisert
27.07.2011
Sist endret
22.12.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no