Om oss

Hadeland kulturskole er en interkommunal kulturskole for Gran og Lunner kommuner med ca. 400 elevplasser og 23 ansatte.

Vi gir undervisningstilbud til barn og unge ved kulturskolen på Granvang i Gran, og ved de aller fleste grunnskolene i Gran og Lunner kommuner.

Kulturskolen samarbeider nært med korpsene og teatergruppene, og har undervisning i musikk, drama, visuelle kunstfag, og teknologi, musikk og media.

Kulturskolen samarbeider også med grunnskolene om et undervisningsopplegg kalt Kulturskoletimen. Her reiser kulturskolens lærere rundt på skolene og gir undervisning i musikk, teater og kunst i samarbeid med lærerne i grunnskolen. 

Kulturskolen er arrangør av Ungdommens kulturmønstring (UKM) for Gran og Lunner. I 2015 - 17 arrangerte vi også UKM fylkesfestivalen i Oppland på Hadeland. Dette var et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Jevnaker kommune, Hadeland videregående skole og Gran kommune/Hadeland kulturskole. 

Kulturskolen er ansvarlig for utviklingen og driften av Den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken (DKSS).

Publisert
22.10.2012
Sist endret
22.12.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no