Utmeldingsfrist 15. mai

Påminnelse til alle elever

Ønsker du å si opp plassen i kulturskolen fra høsten av, må du gjøre dette før 15. mai. Utmelding etter fristen medfører fakturering for høstsemesteret 2017.

Utmelding pr. e-post til kulturskolen@gran.kommune.no

 

Publisert
10.05.2017
Sist endret
19.12.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no