Kulturskoletimen

Kultur for alle skolebarn!

Hva er kulturskoletimen?
Kulturskoletimen er et gratis undervisningstilbud i skole- eller SFO-tid og er et samarbeid med grunnskolenes lærere. Kulturskoletimen gir en introduksjon til noen av kulturskolens aktiviteter, og vi har følgende temaer: Minikunstner, Trommekurs, Musikklek, Tut og blås og Band. Les mer om de enkelte undervisningstilbudene under Temabeskrivelser.

Undervisningen varer normalt i en time, og holdes ukentlig i en periode på ti uker i grunnskoletiden. Men det kan være ulik organisering fra skole til skole. Det er ikke undervisning i skolens ferier og fridager.

Hvordan melder jeg meg på?
Det er Hadeland kulturskole som står for tilbudet, men vi samarbeider tett med klasse- og faglærerne ved den enkelte grunnskole. Undervisningen er gratis. Det er ingen påmelding da dette gis som en del av den ordinære undervisningen i skolen. Hvilke trinn undervisningen gis på bestemmes av den enkelte skole.

Dette var gøy! Jeg har lyst å fortsette, hva gjør jeg?
Kulturskoletimen gir en introduksjon til noen av kulturskolens aktiviteter. Gir kurset mersmak, og du har lyst å fortsette, gjør du som følger:

• Minikunstner: Kulturskolen har fast tilbud i visuelle kunstfag. Elektronisk søknad sendes kulturskolen,  se "Søknad om elevplass" i menyen til venstre.  

• Tromme/Tut og Blås: Kulturskolen samarbeider med korpsene om opplæring på de ulike korpsinstrumentene. Har du lyst å spille trommer, klarinett, kornett eller et annet blåseinstrument, kontakt et av skolekorpsene. Kontaktinformasjon finner du til høyre på siden, under "Eksterne lenker". Ingen venteliste.

• Drama/musikklek: Kulturskolen har mange faste tilbud innen musikk, blant annet opplæring på ulike instrumenter og barnekor. Elektronisk søknad sendes kulturskolen,  se "Søknad om elevplass" i menyen til venstre.
Når det gjelder drama/teater, samarbeider kulturskolen med teatergruppene Grymyrgjengen, Fagertun barne- og ungdomsteater og gran og Lunner ungdomsteater. Søknad sendes dem direkte. 

• Band: kulturskolen har undervisning i band, gitar, el-bass, sang og piano. Elektronisk søknad sendes kulturskolen,  se "Søknad om elevplass" i menyen til venstre.

• Ukulele/gitar: kulturskolen har undervisning i band, gitar og el-bass. Elektronisk søknad sendes kulturskolen,  se "Søknad om elevplass" i menyen til venstre. 

Det kan være ventelister på noen av tilbudene.  

 

Publisert
24.07.2013
Sist endret
02.08.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no