For ansatte

Her finner ansatte ved Hadeland kulturskole skjemaer, rutinebeskrivelser og andre ressurser.

Gran kommunes ansattportal
På ansattportalen finner du informasjon og flere skjemaer for deg som er ansatt. Lenke til ansattportalen finner du oppe til høyre i skjermbildet på alle sidene under Gran kommunes nettside.

Speedadmin
Speedadmin er kulturskolens administrasjonsprogram for elevregistrering, timeplanlegging, fraværsføring, utsending av beskjeder i form av e-post og SMS m.m. Lenke til pålogging: 

https://nohadeland.speedadmin.dk 

Skjemaer
Semesterplan høst
Semesterplan vår
Refusjonsblankett for utlegg
Årsrapport for kulturskolelærere
Vikarinformasjon
Utviklingssamtaler (innkallingsskjema)
Utviklingssamtaler (individuell undervisningsplan)
Utviklingssamtaler (støttenotat for lærer)
Utviklingssamtaler (bakgrunnsinfo fra rammeplanen)
Registreringsskjema for korps- og teaterelever

Skjemaer fra personalavdelingen finner dere i ansattportalen, under venstremenypunkt personalavdelingen.

Logo og brevmaler
Hadeland kulturskoles logo
Hadeland kulturskoles brevmal, stående
Hadeland kulturskoles brevmal, liggende

Rutiner
Rutiner for kulturskolelæreren

Reglement og retningslinjer
Disse finner du i ansattportalen.

Lokale særavtaler
Lokal særavtale om instrument- og utstyrsgodgjørelse
Lokal særavtale om arbeidstid

Tillitsvalgte
Roar Bjerkehagen, Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Mobil: 907 76 506
E-post: roar.bjerkehagen@gran.kommune.no

Tormod Melaas-Holm (vara), Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Mobil: 906 66 102
E-post: tormod.melaas.holm@gran.kommune.no

Musikernes fellesorganisasjons hjemmeside: www.musikerorg.no

Verneombud
Tormod Melaas-Holm
Mobil: 906 66 102
E-post: tormod.melaas.holm@gran.kommune.no

Publisert
13.08.2012
Sist endret
14.08.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no