Drømmestipendet

Har du en drøm? Er du over 13 og under 20 år, bor i Gran eller Lunner og holder på med en kulturaktivitet som musikk, dans, teater, visuell kunst, skapende skriving eller annet? I så fall kan du søke om Drømmestipend på kr 10.000! Drømmestipendet kan søkes om i januar/februar hvert år.

Slik søker du

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

I Gran er det kulturskolerektor som har ansvaret for å nominere kandidater, før en bredt sammensatt jury velger videre ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år. i 2017 offentliggjøres de som tildeles stipend i løpet av mai/juni.

Les mer på www.drommestipendet.no


Tidligere vinnere av Drømmestipendet fra Gran og Lunner: 

2012 Gracia Gonzales, forfatter fra Brandbu
2011 Ingrid Wesenberg Eskeland, kontrabassist fra Brandbu
2010 Taste of Betrayal, band fra Gran
2008 Ragnhild Wesenberg, cellist fra Brandbu
2007 Jeanette Ufs og Julie Strande Raade, dansere fra Gran
2004 Arne Vatnøy, låtskriver, sanger og pianist fra Jaren

Logo Drømmestipendet

Publisert
10.01.2013
Sist endret
02.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no