Den kulturelle spaserstokken

Hva er den kulturelle spaserstokken (DKSS)?
DKSS er profesjonell kunst-/kulturformidling av høy kvalitet tilpasset arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. DKSS skal også legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk 

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere er dagsentrene, helse- og omsorgsinstitusjonene via kulturkontakter, kulturinstitusjoner, lag og foreninger og andre frivillige og profesjonelle utøvere.

Arrangement og aktivitet
Det tilbys jevnlig et mangfold av opplevelser og aktivitet innen alle kunst- og kultursjangre, musikk, teater, dans, litteratur, visuell kunst og film.

I denne ordningen er det også rom for utflukt til museer, underholdning med lokale amatører fra danseband, visesangere, kor og korps, lokale kunsthåndtverkere og lignende.

Leseombud
Den kulturelle spaserstokken tilbyr også en ordning med frivillige leseombud hvor engasjerte voksne leser for de eldre på institusjonene på faste dager. Kjente og kjære fortellinger og dikt blir lest opp til stor glede for tilhørerne.

Kontaktperson for DKSS er Marta Tuff, se kontaktinformasjon til høyre på siden. 

Publisert
23.09.2011
Sist endret
02.08.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no