Den kulturelle skolesekken

Hva er Den kulturelle skolesekken (DKS)?
DKS skal sikre alle elever i grunnskolen varierte kulturopplevelser av god kvalitet, og ha muligheten for å benytte og bruke sine skapende evner. DKS og skolene har utarbeidet en obligatorisk plan med hovedtemaene; lokalkunnskap, opplevelser, refleksjoner og praktisk virksomhet, og har et kontinuerlig samarbeid om gjennomføringen. 

Arrangementer og aktivitet
Elevene besøker årlig bl.a. Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum, Kistefos-Museet og Norges Tegneseriemuseum, Bergverksmuseet, Bronsebukkene, ser forestillinger, og deltar i verksteder innen film, teater, dans, musikk, billedkunst, design, arkitektur og litteratur. 

Kunst og kultur av god kvalitet
For å fylle den lokale ”kultursekken” med profesjonell kunst og kultur av god kvalitet er det etablert et samarbeid med Oppland fylkeskommune, andre offentlige kunst- og kulturinstitusjoner som over, samt bl.a. Gran Kirke og Menighet, Brandbu kino og Gran bibliotek.

Øvrige sentrale ressurser er Bronsebukkene og lokale profesjonelle utøvere/aktører innen kunst og kultur som f.eks billedkunstnere, dansere, musikere og skuespillere.

Kontaktperson for DKS er Marta Tuff, se kontaktinformasjon til høyre på siden. 

Publisert
23.09.2011
Sist endret
02.08.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no