Betingelser

Som elev og foresatt i kulturskolen må du akseptere våre betingelser. Disse blir du bedt om å akseptere ved levering av søknad.

Semesterundervisning

Opplæringen gis i form av individuell undervisning/gruppeundervisning en gang ukentlig.

Undervisningen organiseres enkeltvis eller i grupper etter følgende modell: 1 elev minimum 20 minutter, 2 elever minimum 30 minutter, 3 elever eller flere minimum 40 minutter.

Kulturskolen følger i hovedsak grunnskolens skolerute, men undervisningsplanen vil kunne bli løst opp i perioder for mer prosjektorientert undervisning. Kulturskolen underviser i 35 uker pr år. Se mer info og egen skolerute for Hadeland kulturskole under "Mer informasjon" nede til høyre på siden.  

Alle tilbud gis med forbehold om lærerdekning.

Kurs

Kulturskolen har noen kurs av kortere varighet. Deltakere på kurs trenger ikke å melde seg ut av kulturskolen, da man automatisk er utmeldt etter endt kurs.

Innmelding

Innmelding til semesterundervisning skjer kontinuerlig via elektronisk skjema på internett.

Aksept av skoleplass er også aksept av regler vedrørende betaling, utmelding og undervisningsopplegg.

Re-registrering - IKKE ENNÅ TRÅDT I KRAFT.

Alle elever må re-registrere seg innen 15. april hvert år. Ved re-registrering må all kontaktinfo bekreftes. Dette for å sikre at kulturskolen har rett kontakt- og fakturainformasjon til elever og foresatte.

Utmelding

Dersom eleven/brukeren ønsker å slutte til jul, må det gis skriftlig melding om dette til administrasjonen innen 1. desember. Ønsker man å slutte til sommeren er utmeldingsfristen 15. mai.

Send e-post til kulturskolen@gran.kommune.no

Ved for sen utmelding påløper semesteravgift for hele det kommende semesteret.

Dette gjelder alle elever unntatt kurselever, korpselever og teaterelever ved eksterne teatergrupper.

Skolepengesatser

Vi opererer med ulike priser for gruppeundervisning, individuell undervisning og kurs. I tillegg har vi materiellavgift på visuelle kunstfag, og en leiepris på våre utleieinstrumenter.

Elevavgiften fastsettes av kommunene. Prisene justeres 1. januar hvert år. Se våre hjemmesider for oppdaterte priser.

Fakturering av elevavgift

Elever faktureres en gang pr. semester. Det faktureres i november for høstsemesteret og i april for vårsemesteret. Påbegynt semester innebærer uavkortet semesteravgift. Ved ubetalt elevavgift vil eleven miste plassen i kulturskolen.

Kulturskolen kan avlyse undervisningen tre ganger i semesteret uten at elevavgift refunderes (samlet seks ganger i året) dersom det ikke er mulig å skaffe vikar.

Publisert
30.01.2015
Sist endret
02.02.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no