Thomas Petersen

Thomas er messinglærer ved Hadeland kulturskole. Han er knyttet til Brandbu skolekorps, Gran jente- og guttekorps og Skolekorpset i Lunner som messingpedagog.

Thomas PetersenThomas er utdannet ved Toneheim folkehøgskole, Musikkonservatoriet i Trondheim og Norges musikkhøgskole med trompet som hovedinstrument.

Thomas har lang og bred undervisningserfaring både som messinglærer og dirigent. Han har undervist ved bl.a. Vestre Toten kulturskole og i Rødvedt skolekorps samt vært dirigent for Eina/Einastrand musikkforening, Tiller skolekorps og Brandbu skolekorps. For tiden er han dirigent for Moen musikkforening og Moelv musikkforening samt trompetpedagog ved musikklinja ved Gjøvik videregående skole.

Thomas har tjenestegjort i Hans Majestet Kongens Garde og spilt med Ungdomssymfonikerne og i Orkester Norden. Han er en aktiv frilansmusiker og har spilt profesjonelt med Divisjonsmusikken i Trondheim, på Trøndelag Teater, Det Norske Teatret, Chat Noir i Oslo og i tillegg hatt mange frilansoppdrag både som solist, orkestermusiker og i diverse bands blåserekke. Han spiller i Hæljeswingen storband og Jaren hornmusikkforening.

Thomas er også konsulent for eiendomsskatt i kommunen, og har tidligere jobbet som kulturskolekonsulent/inspektør ved kulturskolen.

For mer informasjon om Thomas se: www.thomaspetersen.no

Thomas har vært ansatt ved Hadeland kulturskole siden 2002.

Publisert
18.05.2012
Sist endret
02.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no