Rolf Pas

Rolf er dirigent og messingpedagog ved Hadeland kulturskole. Han er knyttet til Skolekorpset i Lunner som messingpedagog og som dirigent for hovedkorpset og juniorkorpset. Han underviser også i tilbudet "Tut og blås" i Kulturskoletimen.

Rolf PasRolf Pas som er bosatt i Elverum, er utdannet messingpedagog og korpsdirigent fra Nederland. Etter å ha jobbet som frilansmusiker, dirigent, musikkpedagog og instrumentreparatør i en rekke år, flyttet han i 2000 til Norge hvor han ble ansatt i hel stilling i Trysil kulturskole. I Norge har han utdannet seg som videoprodusent hos NKS/HiO.

Som kulturskolelærer har Rolf jobbet med alt fra Positivt Skolemiljø til barnehage, og fra korps til skolekor. Han dirigerer også Stangebygdenes musikkforening og Rena damekor.

Som musiker har Rolf vært solotrompetist i Akzo Nobel janitsjarkorps i Arnhem, solotrompetist i Symfoniorkesteret Arnhem Sinfonietta og solotrompetist i korpset til de Koninklijke Marechaussee (militærpolitiet).

Rolf har vært ansatt ved Hadeland kulturskole siden november 2012.

Publisert
11.01.2013
Sist endret
09.12.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no