Gunda-Marie Bruce

Gunda-Marie er sangpedagog ved Hadeland kulturskole.

Gunda-Marie Bruce Gunda-Marie har sin utdannelse fra Operahögskolan i Stockholm, Barratt Due musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole.

Hun har bred erfaring som solist både i inn- og utland, og har sunget på store scener som Den Kungliga Opera i Stockholm, Drottningholm Slottsteater, Vadstena Slott og Bergen Nasjonale Opera.

Gunda-Marie er en flittig brukt sopransolist innen kirkemusikk, og hun er mye brukt som solist med kor, korps og orkestre. Her lokalt har hun blant annet spilt rollen som Mor Sol i Bronsebukkene.

Hun har mottatt en rekke stipender fra blant annet Kungliga Musikaliska Akademin, Anders Wall, MMI, Rotary Stockholm, Tobissons Stipendiefond og Drottningholm Slottsteater.

Gunda-Marie har studert pedagogikk og vokaldidaktikk og har en mastergrad i sang. Høsten 2013 vikarierte hun som sangpedagog ved Gjøvik VGS. Hun har også undervist privatelever i sang, og ledet korseminar.

Gunda-Marie har vært ansatt i Hadeland kulturskole siden høsten 2015. 

Publisert
17.06.2015
Sist endret
09.12.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no