Elisabeth Teigen Høghaug

Elisabeth er musikkterapeut. Kulturskolen startet høsten 2015 opp med et utvidet musikktilbud, og det er Elisabeth som leder dette.

Elisabeth er en åpen, allsidig musiker og musikkterapeut. Sammen med elevene spiller hun på det som passer best der og da, enten det er gitar, cello, tromme, fløyte, piano, rytmeegg, sang eller annet.

Elisabeth har en bachelorgrad i utøvende musikk fra Norges Musikkhøgskole med cello som hovedinstrument. I 2012 tok hun videreutdanning i musikk og helse, og fullførte mastergrad i musikkterapi våren 2014, også det ved Norges musikkhøgskole.

Som cellist har hun spilleerfaring fra orkester, ulike ensembler, band, hun har bidratt i diverse studioinnspillinger, og har vikariert periodevis som cellolærer siden 2007. Som musikkterapeut har hun allerede rukket å bygge seg opp litt praksiserfaring i spesialbarnehage, voksenopplæring, og barne- og ungdomsklinikken ved Ahus. Gjennom studiene og frem til hun flyttet til Hadeland jobbet hun fast som dirigent og musikkterapeut i "Vasshjulet tut og blæs", et korps for ungdom og voksne med ulike funksjonsnedsettelser. I tillegg til stillingen i kulturskolen jobber hun som musikkterapeut på Trintom skole hvor hun leder tilrettelagte musikktilbud både i grupper og enetimer på Trintom Pluss, i tillegg til å gi ordinær musikkundervisning i småskolen.

Elisabeth har vært ansatt i Hadeland kulturskole siden høsten 2015. Våren 2016 vikarierer hun også som lærer i Musikk i livets begynnelse og i Kulturskoletimen.

Publisert
03.09.2015
Sist endret
31.03.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no