Audhild Haugestøl Strømnes

Audhild er tilknyttet Fagertun barne- og ungdomsteater (FABU) og Grymyrgjengen som teaterinstruktør, og leder kulturskolens egen teatergrupper Fix-fax. I tillegg underviser hun Musikkarusell, Musikk i livets begynnelse og i Kulturskoletimen.

Audhild Haugestøl StrømnesAudhild begynte å spille teater på Brandbu videregående skole, fortsatte på Romerike folkehøgskole og derfra har det gått slag i slag med jobb og utdanning innen feltet.

Audhild er utdannet drama- og teaterpedagog, med musikkpedagogikk og regi ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Bergen. Sang var hennes hovedinstrument under musikkutdanningen. 

Som skuespiller har Audhild turnert i flere år med forestillinger på skoler i hele landet. Hun har undervist blant annet ved Vestlandske teatersenter, Bergen kulturskole, Oslo teatersenter, danse- og teaterskolen Cap a Pied og Jevnaker kulturskole. Hun har i tillegg hatt regien på mange teaterstykker med barn og unge. Audhild har også jobbet med ulike teaterprosjekter, ledet og sunget i kor i Bergen og jobbet som daglig leder i organisasjonen Drama- og teaterpedagogene. Hun har holdt teaterkurs for alt fra advokatfirmaer til Europarådet i Strasbourg, og hatt styreverv i flere teaterorganisasjoner.

 

Audhild har jobbet i Hadeland kulturskole siden august 2014. 

Publisert
01.09.2014
Sist endret
06.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no