Temamøte 8. mars - Hvordan bli best i barne- og ungdomsidrett?

Oppland Idrettskrets inviterer til temamøte onsdag 8. mars kl. 18-21 på Hadeland videregående skole

I forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer opprettet Sykehuset Innlandet Lillehammer, Olympiatoppen Innlandet, Fylkesmannen i Oppland, Høgskolen i Lillehammer og Oppland Idrettskrets et samarbeid omkring et idrettsmedisinsk prosjekt.

"Hvordan bli best i barne- og ungdomsidrett" er et delprosjekt i dette idrettsmedisinske prosjektet. Tittelen på delprosjektet er ikke prestasjons- og resultatorientert, men relatert til "flest mulig, lengst mulig". Frafallet i barne- og ungdomsidretten er stort og bekymringsfullt.

Hva er årsaken til dette og hva kan vi gjøre for å hindre et så stort frafall?

Se forøvrig fullstendig program med oversikt over innlederne her.

Publisert
16.02.2017
Sist endret
22.02.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00