Steinsetning på Bilden

Ved garden Bilden Vestre ligger det et i øyenfallende kulturminne. Åtte høyreiste steiner står i en ring mens én stor stein troner i midten. Hva fikk folkt til å reise et slikt monument for nær 2000 år siden?
Vi antar at dette er en grav, selv om det ikke er gjort arkeologiske utgravinger her. Utgravinger av andre steinsetninger har vist at de ofte er enkle branngraver med funn av kull, brente bein og noen få gjenstander.

I nedtegnelsen fra 1700-tallet beskrives flere steinringer i Gran, men det er bare denne som er bevart i dag. I Lunner kommune er det ikke registrert steinringer, mens det i Jevnaker finnes tre.
Ellers i Oppland er det kun kjent tre steinsetninger, hhv i Gjøvik kommune (Biri) og Sør-Fron (Alme og Hundorp), så dette må sies å være en særegent og sjeldent kulturminne i dag.

Området ved steinringen ble tilrettelagt og skiltet i 2003. På høydedraget rett øst for steinsetningen ligger tre gravhauger som man også kan gå bort til.

Alle er velkomne til å besøke dette spektakulære kulturminnet og lese mer på skiltet. Gran kommune skjøtter området.

Publisert
10.02.2012
Sist endret
21.06.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00