Gravfeltet på Gamme

Flere garder i Gran kommune heter Gamme. Mellom disse gardene går Den bergenske hovedveg/Pilegrimsleden. Mellom gardene og på hver side av den gamle vegen ligger en av kommunens største registrerte gravfelt. 21 graver er bevart. Den eldste graven er fra ca. 200 f.Kr. (eldre jernalder) mens den yngste er fra perioden 600-1050 (yngre jernalder). Noen av haugene er arkeologisk undersøkt. Flere av de døde har fått med seg gjenstander - som kniver og trekar - og det er funnet beinrester etter hester og store hunder i gravene. I en av gravene ble det også funnet bjørneklør. Tre menn var gravlagt i denne graven.

I 2011 ble det underskrevet skjøtselsavtale mellom grunneier, Oppland fylkeskommune og Gran kommune. Grunneier har felt mye skog som stod på og ved gravhaugene og ryddet kvist, slik at haugene nå kommer godt fram. Informasjonsskilt med oversettelse til engelsk og tysk ble satt opp sommeren 2011.

Publisert
10.02.2012
Sist endret
21.06.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00