Falang bru

Sommeren 2010 stod Falang bru igjen på plassFalang bru ligger mellom Falangstjernene langs Den bergenske hovedveg/Pilegrimsleden. Brua ble bygget i 1834. Den er bygd på prinsippet med tørrmurt steinhvelv. Steinhvelvbruer ble vanlige i Norge fra begynnelsen av 1800-tallet. Dette var et resultat av vegloven fra 1824, der det står at alle broer langs hovedvegene skulle være av stein og av lik bredde som vegen.  Den eldste kjente steinhvelvbrua i Norge ble bygget i 1767, og byggeskikken varte til ca 1930. 

Våren 2009 ble det oppdaget utglidninger i hvelvet. Kantstein var rast ut. Mange fageksperter vurderte skadene. Beslutningen ble tatt om å plukke brua forsiktig ned for så å bygge den opp igjen. Både erfarne karer ble hyrt inn fra Trøndelag samt at lokale murere/tømrere bidro - også for å lære teknikken. Våren 2010 stod brua igjen oppmurt, både med bruk av de gamle materialene supplert med nye stein. Hele prosessen ble godt dokumentert.

Publisert
10.02.2012
Sist endret
21.06.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Mer informasjon