Kulturminner

I Gran kommune har vi en allsidig og rik kulturarv å glede oss over og forvalte. Kulturminnene er mange og varierte, og vi finner spor fra steinalder fram til vår tid.

Arkeologiske kulturminner er de eldste sporene vi har etter mennesker. De eldste funnene i Norge er omkring 12 000 år gamle. I Kulturminneloven gis det følgende definisjon av kulturminner: "Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knyttes historiske hendelser, tro eller tradisjon til".

Kulturminner du kan lese mer om (se venstre sidemeny):

Publisert
26.01.2012
Sist endret
21.06.2016
Publisert av
Gran kommune