Verdifulle kulturlandskap

En nasjonal registering av verdifulle kulturlandskap ble gjennomført på begynnelsen av 1990-tallet. Hensikten var å fange opp større kulturlandskapsområder som representerer viktige biologiske, økologiske og kulturhistoriske verdier. Representative, særpregede landskap og landskap med stor artsrikdom og variasjon inngikk i registreringen. 291 av de registrerte områdene ble prioritert høysest, disse fordeler seg på alle fylker.

I Oppland fylke er det 13 områder som er klassifisert som nasjonalt verdifulle. Tingelstadhøgda - Røykenvik i Gran kommune er ett av områdene.

Les mer

Publisert
20.02.2012
Sist endret
21.06.2016
Publisert av
Gran kommune