Kulturminnevern

Steinsettingen på BildenFagleder:
Kari Møyner

Seksjonen har ansvar for kulturminner og kulturmiljøer i Gran kommune.

Arbeidsoppgaver er forvaltning av kulturminner generelt, tilrettelegging og informasjon om kulturminner gjennom plan- og prosjektarbeider samt fysisk skilting av utvalgte kulturminner.

Ansvar for Pilegrimsleden, Klokkerlåven, Kommunehuset på Granavollen, Prestegårdshagen på Granavollen, Kulturminnedagen m.m.

Publisert
23.09.2011
Sist endret
21.06.2016
Publisert av
Gran kommune