Kultur og fritid

  • Allment kulturarbeid med hovedfokus på samarbeid med det frivillige kulturlivet gjennom tilskudd, driftsavtaler, markedsføring, arrangementsutvikling.
  • Tilskuddsformidling: Driftstilskudd til barne- og ungdomsforeninger, allmenn kultur, musikk, sang, dans og teater og støtte til kulturarrangementer/prosjekter m.v. og tilskudd til lokale kulturbygg/samfunnshus
  • Kunst- og kulturformidling.
  • Drift og utvikling av Brandbu Kino og Hadeland Kultursal
  • Fritidstilbud for barn, unge og eldre, funksjonshemmede og særskilte grupper
  • SLT, foreldrenettverk og Ungdomsråd
Publisert
23.09.2011
Sist endret
04.03.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00