Kultur og fritid

  • Allment kulturarbeid med hovedfokus på samarbeid med det frivillige kulturlivet gjennom tilskudd, driftsavtaler, markedsføring, arrangementsutvikling.
  • Tilskuddsformidling: Driftstilskudd til barne- og ungdomsforeninger, allmenn kultur, musikk, sang, dans og teater og støtte til kulturarrangementer/prosjekter m.v. og tilskudd til lokale kulturbygg/samfunnshus
  • Kunst- og kulturformidling.
  • Drift og utvikling av Brandbu Kino og Hadeland Kultursal
  • Fritidstilbud for barn, unge og eldre, funksjonshemmede og særskilte grupper
  • SLT, foreldrenettverk og Ungdomsråd
Publisert
23.09.2011
Sist endret
04.03.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00