Kommunale idrettsanlegg

Gran Idrettshall, Brandbu Stadion og Rosendalsbanen

Gran IdrettshallGran kommune eier og drifter tre kommunal idrettsanlegg.

Gran Idrettshall:
Ordinær idrettshall med styrketreningsrom. Leies ut til skoler, lag/foreninger o.a. til trening og aktivitet. Hallen kan også leies ut til kommersiell virksomhet som utstillinger, messer, konserter o.l. Hallen holder vanligvis stengt i juli.
Søknadsfrist for leie av hallen påfølgende skoleår er 1. juli.

Brandbu Stadion:
Regionalt friidrettsanlegg med fast dekke og naturgress fotballbane. Anlegget benyttes i hovedsak av Brandbu Idretsforening til trening og stevner, men kan også benyttes av skoler og andre lag/foreninger i de tidsrommene anlegget er ledig. Anlegget er vinterstengt.
Søknadsfrist for leie av anlegget er 1. april.

Rosendalsbanen:Rosendalsbanen
Det tidligere friidrettsanlegget m/grusbane for fotball kan i sommerhalvåret fortsatt benyttes til trening o.l.
I vintersesongen (blir annonsert når åpent), blir anlegget islagt og banen er åpen for allmenn bruk (lengdeløp og ishokey) alle dager fram til kl. 22.00, men på hverdagene mellom kl. 15.00-17.00 er banen stengt p.g.a. preparering. Viser dessuten til anvisningene fra banemester når det gjelder åpningstider av anlegget.
Søknadsfrist for leie av anlegget er 1. april (sommer) og 1. oktober (vinter).

Kommunen har ellers et stort antall anlegg for idrett og fysisk aktivitet, de aller fleste av disse anleggene eies og driftes imidlertid av de lag/foreninger. 

Publisert
17.11.2011
Sist endret
07.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Gran Idrettshall
Jens Røyslis veg 5
2760 Brandbu
gran.idrettshall@gran.kommune.no

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Gran Idrettshall
Tlf. 46 41 22 03