Idrettslokaler ved HVGS

Gran kommune har inngått avtale med Oppland fylkeskommune og står derfor for utleien av de samlede idrettsfasilitene ved Hadeland videregående skole.

Utleietidsrommet er mandag - fredag 1700-2200 og lørdag/søndag 0900-1700 og gjelder for skoleåret med tillegg av skolens høst- og vinterferie.

Henvendelser vedr. leie gjøres til

Kulturkontoret for Lunner og Gran v/Else Hagen Lyngstad - else.hagen.lyngstad@gran.kommune.no eller på tlf. 61 33 85 73/908 87 274

Publisert
10.01.2013
Sist endret
06.03.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00