Friluftsliv

Gutuer, stier, dagsturhytter, fiskemuligheter mv.

Det tradisjonelle friluftslivet har stor oppslutning i Gran kommune. Områder for utøvelse av fysisk aktivitet og egenorganisert aktivitet er stort og variert. Det er fine muligheter for sykling, skigåing, bading, fiske og ikke minst turgåing i ulike friluftsområder.

Friluftsliv i nærmiljøet
Det er viktig å sikre allmennhetens muligheter for ferdsel og friluftsliv i nærmiljøet og kulturlandskap. Vern og opprettholdelse av historiske ferdselsveger og gutuer skaper sammenhengende og attraktive turvegnett.
Kommunen satser på tilrettelegging av turveger/stier og gutuer i bomiljøer, nærmiljø, kulturlandskap og ut til utmarka.
Det er utarbeidet enkle kart med turforslag som kan fåes på bl.a Frivilligsentralene, Kommunetorget m.v. eller gå inn Outtt for mer informasjon.

Friluftsliv i utmark - Blåmerka stier

Blåmerkede stier
DNT/Hadeland Turlag har merket et sammenhengende turstinett gjennom hele kommunen. Disse blåmerkede løypene finner du både på hjemmesida til turlaget samt på kartene Turkart Mjøsa- Randsfjorden (Målestokk 1: 100 000) og Turkart Hadelandsåsen (1: 50 000), som kan kjøpes i lokale bokhandler.

Friluftssentralen for Lunner og Gran
Gran kommune har som del av kommunens satsing på friluftsliv og fysisk aktivitet, i samarbeid med Lunner kommune, opprettet en friluftssentral. Her kan skoler, barnehager, lag/foreninger, familier og andre leie friluftsutstyr. Sentralen inneholder utstyr som kanohenger, kanoer, lavvoer, reinsdyrskinn, kokekar m.v., dvs. alt for en vellykket naturopplevelse i vakker hadelandsnatur. For priser og info - se brosjyre om Friluftsentralen for Lunner og Gran kommuner.

Dagsturhytter/Lavvoleir
I kommunen finnes flere dagsturhytter, her kan nevnes Lushaughytta (vinter), Sagvollen (både Sagvoldstall og Kjørestua), skihytta på Bleiken mv. 

Kommunen har dessuten satt opp en lavvo ved skileikområdet på Lygna. Lavvoen er utstyrt med bålplass, trebenker og reinskinn. Ta med ved!
Lavvoen er først og fremst et tilbud til skoler, barnehager osv., men kan også benyttes av andre. For avtale om lån - ta kontakt med Kommunetorget.

Fritidsfiske
I Gran finnes en rekke småvann med gode fiskemuligheter. Det er 6 fiskekortområder, samt Randsfjorden og flere privateide vatn og elver hvor det praktiseres fritt fiske. I Vigga er det fritt fiske. For Randsfjorden er det egen forskrift for fisket og det er opprettet spesielle fredningstider og soner for fiske etter storørret og røye . Fiskekort selges fra almenningskontorene, sportsbutikker og privatpersoner. For Jarenvatnet gjelder egne fiskeregler og det selges eget fiskekort.

Handicap-fiskebrygge Jarenvannet
Kommunen har opparbeidet handicap-brygge på Jarenvatnets vestside. Stor fiskebrygge, sittebenker/bord, Informasjonstavle om Jarenvatnet naturreservat. Tilrettelagt for funksjonshemmede.

Andre handicapfiskeplasser i Gran
-
Lygna (kontakt Brandbu og Tingelstad jeger-og fiskeforening),
- Beitingstjern (kontakt Brandbu og Tingelstad jeger-og fiskeforening)
- Ognillsosen/Vassbråa ( kontakt Gran videregående skole eller Gran almenning)

Utfartsparkering
Gran kommune har rikelig med utmarksområder med gode muligheter for sommer og vinteraktiviteter. Kommunen drifter utfartsparkeringer ved Lygna, Lynnebakka og Blokhus.

Publisert
23.09.2011
Sist endret
02.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00