Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftslivSeksjonensleder:
Else Hagen Lyngstad.

Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av de kommunale idrettsanleggene i Gran kommune - Gran idrettshall, Brandbu stadion og Rosendalsbanen - og har dessuten det faglig ansvaret for plan- og tiltaksarbeid innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Fra 01. januar 2013 er Gran kommune ansvarlig for utleie av idrettsfasilitene ved Hadeland videregående skole på kvelds- og helgetid. Ytterligere informasjon om dette finner du under punktet Idrettsfasilitetene ved Hadeland videregående skole.

Et viktig arbeidsfelt er tilskuddsformidling med bl.a. kommunale midler til drift av aktivitet og anlegg i idrettslag/foreninger, samt spillemidler og kommunale midler til anleggsutvikling innenfor idrett og fysisk aktivitet.

Området friluftsliv omfatter bl.a. drift og skjøtsel av badeplasser, turkart, gutuer/stier, inngåelse av driftsavtaler om skiløypepreparering og samarbeid med Idrettsrådene - både i Gran og Lunner kommuner.

Publisert
23.09.2011
Sist endret
04.03.2016
Publisert av
Gran kommune