Våre tjenester

Biblioteket er langt mer enn bare bøker! Vi hjelper deg gjerne med å finne skjønnlitteratur, fagstoff, språkkurs og filmer. Her kan du lese mer om bibliotekets tilbud fra A til Å.

Aviser
Du kan lese aviser i aviskroken vår, men ikke låne med dem hjem. Begge bibliotekene har abonnement på Hadeland, Oppland Arbeiderblad, Klassekampen, Klar Tale og Aftenposten. I tillegg har hovedbiblioteket abonnement på Dagsavisen, Dag og Tid, Utrop, Aftenposten Junior.

Avisene blir oppbevart i om lag en måned etter utgivelsesdato. Avisen Hadeland noe lenger.

Bokbud
Biblioteket har eget bokbud som kjører og bringer bøker mellom avdelingene Gran og Brandbu.

Boken kommer
Vi bringer boken til deg! Dette er et tilbud til eldre og uføre som av forskjellige grunner ikke kan komme til biblioteket på egen hånd. Bibliotekaren plukker bøker eller annet til hver låner og bokkassene kjøres ut dit låneren bor. Tilbudet er gratis. Boken kommer er et samarbeid mellom Gran bibliotek og Gran frivilligsentral. 


Boktips
Ansatte ved biblioteket anbefaler gjerne bøker til deg hvis du trenger boktips!

Det fins også gode nettsider med boktips, noe du kan lese mer på siden for boktips

Bøker
Mange forbinder biblioteket først og fremst med bøker. Og dem har biblioteket i Gran mange av - til sammen 43 795 trykte bøker! (Pr. 1.6.2013). 31 311 av dem er på hovedbiblioteket i Gran, inkludert videregåendes skolebibliotekbøker, mens Brandbu har 12 484 bøker.

Bibliotekets innkjøpspolitikk preges av bevisste valg og ut fra kvalitetsmessige vurderinger. Vi tilstreber et variert og aktuelt utvalg av bøker og andre medier for å kunne gjenspeile at befolkningen har ulik og variert smak. 

Datamaskiner
Se informasjon om pc-er lenger ned på siden. 

Dataundervisning
Biblioteket tilbyr dataundervisning – ta kontakt ved behov.

Fjernlån
Vi kan bestille inn litteratur fra andre bibliotek i Norge, såkalt fjernlån. Det er også gratis for låneren.

Kopimaskin
Begge avdelinger har kopimaskin (svart/hvit) til bruk for publikum. Det er gratis å kopiere/ta utskrift inntil 10 kopier. Over det antallet koster det kr. 2 pr. ark. Dvs. tas det 11 kopier/utskrifter eller flere må det betales for alle arkene. Betales i skranken. Ved store antall kopier/utskrifter sender biblioteket faktura.

Leseplasser
Biblioteket har mange tilgjengelige leseplasser. Ved hovedbiblioteket finnes det fire grupperom som kan bestilles hvis ønskelig. Biblioteket har også trådløst nett. 
Det er strømuttak til pc-er i gulvet rundt om i biblioteket, også på grupperommene. I tillegg kan du låne skjøteledning. Ta kontakt med betjeningen ved behov.

Lokalhistorie
Biblioteket har en stor lokalhistorisk samling ved hovedbiblioteket på Gran. Samlingen består blant annet av bygdebøker fra Hadeland, Land, Valdres, Toten, Årboka fra Hadeland og Brandbu’stikka. Til Brandbu'stikka er det laget et eget register.

Se også «mikrofilm».

Lydbøker
Biblioteket har et bredt utvalg av lydbøker i 3 ulike formater; vanlig cd-plater, mp3-cd og digikort. Biblioteket låner ikke ut spiller til digikort. Lånetiden på lydbøkene er 4 uker.

Mikrofilm
Biblioteket har en stor lokalsamling om Gran/Hadeland, blant annet folketellinger og kirkebøker på mikrofilm.

Musikk
Biblioteket har en samling med musikk på cd på begge avdelingene. De er inndelt i følgende sjangere; pop/rock, viser, klassisk, jazz, etnisk/folk og musikk for barn. Lånetiden er 4 uker.

Peder Nelsons boksamling
Boksamlingen er nå flyttet til Randsfjordmuseene, Hadeland folkemuseum. 

Pensumlitteratur
Er du student og har behov for litteratur kan vi bestille bøker fra andre bibliotek i Norge. Vi bestiller inntil tre stk. pr. gang. Ta gjerne med pensumlista.

Playstation
Du kan spille PS3 på biblioteket i Brandbu. For å spille må du ha med lånekort. PS3 er tilgjengelig fra klokka 11 hver dag.
Les mer om tilbudet her.

Pc-er
Avdeling Gran har åtte pc-er som er tilgjengelig for publikum. Avdeling Brandbu har tre publikumspc-er. Begge avdelinger har skriver til pc-en.
Har du med egen pc på biblioteket i Gran, er det strømuttak til pc-er i gulvet rundt om i biblioteket, også på grupperommene. I tillegg kan du låne skjøteledning. Ta kontakt med betjeningen ved behov.

Selvbetjent utlån 
Du kan låne, levere og sjekke status på egen selvbetjeningsdisk i biblioteket.

Skriver
Det er skriver til pc-ene på biblioteket.

Spill 
Biblioteket låner ut spill på ulike plattformer; PS3, PS4, PC, Wii og XBox. Spillene kan lånes med hjem. Lånetiden er 4 uker. Du kan låne 3 TV-spill samtidig.

Språkkurs
Biblioteket har språkkurs på mange språk. Blant annet norsk, spansk, engelsk, fransk etc. I tillegg har vi litt mer eksotiske språkkurs som kinesisk,  thai og japansk. Språkkursene er en kombinasjon av bøker og cd-er.  Lånetiden er 8 uker.

Tidsskrifter, blad og magasiner
Biblioteket har et bredt utvalg av blader og tidsskrifter. Alle kan lånes med hjem bortsett fra nyeste nummer.

Trådløst nettverk
Finnes ved begge avdelinger.  Nettverket er passord-beskyttet. Kontakt betjeningen for å få passordet.

Ukeblader
Se «tidsskrifter, blad og magasiner»

Utenlandsk litteratur
Ønsker du å lese bøker på andre språk enn norsk? Vi kan bestille depoter av bøker/filmer fra Deichmanske bibliotek og Det Flerspråklige bibliotek i Oslo. Depotene beholdes i 3 måneder før det returneres. Biblioteket bestiller også enkelttitler hvis det er ønskelig.

Publisert
13.05.2013
Sist endret
12.01.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Avdeling Gran 
Telefon: 61 39 22 50
bibliotek@gran.kommune.no
Åpningstider

Avdeling Brandbu
Telefon: 61 39 22 60
bibliotek@gran.kommune.no
Åpningstider