Låneregler

Standard lånetid er 4 uker.

Lånefrister
Utlånsmateriale  Lånetid
Bøker 4 uker
Musikk 4 uker
DVD / DVD-serier 4 uker / 4uker
CD-ROM/Spill 4 uker
Tidsskrifter 4 uker
Språkkurs  8 uker
Institusjonslån 6 uker

Fornying av lån
Lånetiden kan forlenges dersom materialet ikke er reservert. Dette kan du gjøre selv via internett eller ved å kontakte biblioteket. Du kan fornye lånet to ganger. 

Tapt eller skadet materiale må erstattes av låner.

Varselmelding
Biblioteket sender ut daglige elektroniske varselmeldinger for å minne om forfall på lån

Purregebyr
Er lånefristen utgått og du ikke har levert, får du purring to ganger.  

Biblioteket sender purringer på sms, epost eller brev. Du velger selv hvordan du vil motta den første purringen ved å si fra til betjeningen på biblioteket. Purring nr. 2 kommer alltid som brev.

Det skilles ikke på gebyr til barn og voksne.

Purringer tas ut hver 14. dag og prisen fra 01.01.17 er kr 30,- ved første purring og kr 70,- ved andre purring. Gebyrene summeres!

Purregebyrene må betales på biblioteket. Biblioteket har betalingsterminal! Det sendes ikke regning på disse. Ellers kan mCASH benyttes. Biblioteket har egen QR-kode.


Erstatninger
Erstatningskrav sendes etter 2. purring.

Ved utsendelse av erstatningskrav kommer i tillegg et behandlingsgebyr på kr. 100,- Dette må betales selv om mediene leveres biblioteket.

Erstatningskrav sendes alltid som faktura fra økonomiavdelingen i kommunen. 

Priser på erstatninger kan du lese her. Disse ble vedtatt i Kommunestyremøte 15.12.16.

Gratis for alle
Alle med fast adresse i Norge kan låne bøker og annet materiale gratis.

Som låner må du ha lånekort
Du kan få lånekort når du har begynt på skolen. Det er likevel foreldre/foresatte som bestemmer om barnet skal få lånekort.

Du kan velge om du vil ha nasjonalt lånekort eller lokalt lånekort. Med nasjonalt lånekort kan du bruke lånekortet på alle bibliotek i Norge. 

For å få lånekort må du fylle ut et innskrivningsskjema.

Det kan du enten få på biblioteket eller du kan ta det ut her og levere det på biblioteket. Lånekortet er personlig. Som låner er du ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Tapt kort erstattes med kr. 30,-.

Meld alltid fra til biblioteket om adresseendring og tap av kort.

Publisert
23.05.2013
Sist endret
04.01.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Avdeling Gran 
Telefon: 61 39 22 50
bibliotek@gran.kommune.no
Åpningstider

Avdeling Brandbu
Telefon: 61 39 22 60
bibliotek@gran.kommune.no
Åpningstider