Fritidstilbud funksjonshemmede/personer med bistandsbehov

Tjenesten inneholder tilbud om fritidsklubb, fysisk aktivitet og andre sosiale tiltak. Det gis også økonomiske tilskudd til integreringstiltak og ulike prosjekter. I tillegg har tjenesten ansvar for ledsagerbevis. Kulturskolen gir tilrettelagte tjenester innen sitt fagområde.

 

Publisert
23.09.2011
Sist endret
18.03.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00