Ønsker du å være fritidskontakt?

En fritidskontakt er en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Arbeidet er lønnet og betalt av kommunen. Noen ganger gjelder arbeidet enkeltpersoner, andre ganger en gruppe- kanskje i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Hva er en fritidskontakt?

”En fritidskontakt er en medarbeider, vanligvis uten profesjonell bakgrunn, som er lønnet av kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal fritidskontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet gir mulighet for personlig vekst. Brukernes behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper. Fritidskontakten arbeider utfra avtale med kommunen. Avtalen regulerer innhold i og omfang av arbeidet” ( Soldahl,2003)

Hvem kan bli fritidskontakt?

 • Du må være sosialt engasjert, ha glede av å hjelpe andre og være et medmenneske
 • Du må være trygg på seg selv, ha evnen til å samarbeide og kunne sette grenser
 • Du må være en positiv person med evne til å motivere andre. Kvaliteter som godt humør, evne til å lytte   og empati er viktig
 • Du må ha evne til å sette egne behov til side å være der for brukeren uavhengig av egen dagsform. Det  er viktig å tenke på at en er et positivt innslag og viktig støttespiller på fritidsarenaen
 • Du trenger ikke utdanning innen helse-og sosialfag. Personlig egnethet, godt humør og engasjement er viktige egenskaper. Vi legger stor vekt på at du som fritidskontakt skal ha fokus på at du er et positiv innslag og viktig støttespiller på fritidsarenaen til din bruker/brukere
 • For å være fritidskontakt må du ha fylt 18 år, og helst kunne binde deg for oppdrag for minst et år

Vi kan tilby:

 • en spennende og lærerik jobb, med mulighet for egen påvirkning
 • oppdrag fra 12 timer pr måned
 • faglig påfyll
 • veiledning
 • Lønn etter kommunens regulativer

 

Mer info om fritidskontakt generelt                    

Mer info om å være fritidskontakt i Gran kommune

Søknadsskjema for å bli fritidskontakt

 

Kontakt Fritid for Alle for en uforpliktende samtale:

Inger Reidun N. Fleischer, prosjektleder Fritid for Alle
Tlf. 61 33 84 52/915 18 823
e-post inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no  

Publisert
27.10.2015
Sist endret
12.01.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Ansvarlige virksomheter