Fritid for Alle

Fritid for Alle er et prosjekt som startet opp i Gran kommune 01.09.15. Formålet med Fritid for Alle er å bistå barn og unge i alderen 6-25 år som faller utenfor eller ikke føler seg hjemme i det ordinære aktivitetstilbudet til å kunne delta på viktige sosiale arenaer. Med det menes både ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Fritid for Alle er ansvarlig for tilbudet som ytes i fritidskontakttjenesten i Gran kommune.

Fritid for Alle kan tilby:

 • fritidskontakt for de som har fått vedtak om det.
 • deltagelse i tilrettelagte aktiviteter.
 • deltagelse i ordinære lag og organisasjoner.
 • informasjon om hva som finnes av ordinære aktiviteter og hvem som er kontaktpersoner.
 • kontinuerlig oppfølging og evaluering av tilbudet til den enkelte.
 • opplæring/veiledning av fritidskontakter.
 •  

  Fritid for Alle er finansiert med tilskuddsmidler for 2015 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

  Publisert
  21.10.2015
  Sist endret
  04.03.2016
  Publisert av
  Gran kommune

  Kontaktinformasjon

  Gran kommune
  Rådhusvegen 39
  2770 Jaren
  Tlf: 61 33 84 00
  postmottak@gran.kommune.no

  Åpningstider Gran rådhus
  15. sept - 14. mai:
  man - fre: 08.00 - 15.45

  15. mai - 14. sept:
  man - fre: 08.00 - 15.00

  Åpningstid sentralbord
  Man - fre: 09.00 - 15.00

  Ansvarlige virksomheter