Ansatte

Følge lenken for oversikt over de ansatte på biblioteket og kulturskolen.

Ansatte på Kulturkontoret for Lunner og Gran:

Camilla Jarlsby, kultursjef
Tlf. 61 33 84 27/91 68 66 31
e-post camilla.jarlsby@gran.kommune.no
Kultursjefen er leder for Kulturkontoret for Lunner og Gran, Idrett og friluftsliv, Kultur og fritidstilbud, Kulturminner, Bibliotek og Hadeland Kulturskole.

Rune Larsen, kulturkonsulent
Tlf. 61 33 84 55/938 038 53
e-post rune.larsen@gran.kommune.no
Ansvarlig for Ung Hadeland og driften av Brandbu Kino.
Sjekk www.unghadeland.no 

Torstein Nybø, leder Hadeland kultursal
Mobil: 408 04 330 
e-post: post@hadelandkultursal.no 

Else Hagen Lyngstad, seksjonsleder idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Tlf. 61 33 85 73/908 87 274
e-post else.hagen.lyngstad@gran.kommune.no
Fagansvarlig for plan- og tiltaksarbeid innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Ansvar for de kommunale idrettsanleggene, folkebadordningen og Friluftssentralen i Gran og Lunner.
Tilskuddsformidling - Spillemidler og kommunale midler til idrett og fysisk aktivitet (Lunner og Gran) og tilskudd til lokale kulturbygg/samfunnshus.

Kari Møyner, kulturvernkonsulent
Tlf. 61 33 84 09/452 07 615
e-post kari.moyner@gran.kommune.no
Fagansvarlig for plan- og tiltaksarbeid innenfor kulturminner og kulturmiljøer i Gran kommune.
Pilegrimsleden, Randsfjordmuseene, Prestegårdshagen, Kommunehuset på Granavollen, Klokkerlåven m.m. Ansvar for utsmykking av offentlig bygg og Byggeskikkprisen.

Sven Sandvik, konsulent
Tlf. 61 33 84 06/922 17 759
e-post sven.sandvik@gran.kommune.no
Folkehelse- og SLT-koordinator og ansvarlig for foreldrenettverk, Utvalgssekretær for Ungdomsrådet, Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede.

Inger Reidun N. Fleischer, prosjektleder Fritid for Alle
Tlf. 61 33 84 52/915 18 823
e-post inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no
Prosjektleder for Fritid for alle og ansvarlig for fritidskontakttjenesten (tidligere støttekontakttjenesten) for barn og unge 6-25 år.  

Publisert
18.10.2011
Sist endret
08.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00