Kultur og frivillighet

Virksomhetsområdet for Kultur omfatter tjenesteområdene
- Bibliotek
- Hadeland Kulturskole
- Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
- Kultur og fritidstiltbud
- Kulturminner og kulturmiljøer
- Kulturkontoret for Lunner og Gran kommuner

Les mer om kulturkontoret for Lunner og Gran her. 

Virksomheten har siden 2003 hatt ansvaret for kultur, idrett og fritid i både Gran og Lunner kommuner. I Lunner omfatter virksomheten imidlertid ikke Bibliotek, Kulturskolen (kun kjøp av tjenester) og Kulturminner og kulturmiljøer.


Kulturnyheter

  • Kulturmidler 2017

    Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet kan søke om ordinært driftstilskudd for 2017.
  • Ny ansvarlig for Hadeland kultursal

    Han går fra Hollywood til Hadeland. Torstein Nybø er mannen som skal drifte og videreutvikle et av Hadelands største kulturtilbud i tiden framover.
Publisert
23.09.2011
Sist endret
16.03.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Om tjenester