Flyktningtjenesten

Bilde av føtter - som illustrerer Flyktningstjenesten

Gran og Lunner kommunene har en felles flyktningtjeneste.

Flyktningtjenesten har tilholdssted i Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa.

All informasjon om vår felles flyktningtjeneste finner du på Lunner kommunes nettsider.

Information in English: The Gran Municipality Office for Refugees is situated in the municipality of Lunner. Information about Gran and Lunner Office for Refugees is available on the homepage of Lunner municipality.

Flyktningtjenesten har til hovedoppgave å bosette og kvalifisere flyktninger innenfor integreringsperioden som er begrenset til 5 år.

Flyktningtjenesten er også hovedansvarlig for kommunenes introduksjonsprogram for flyktninger hvor målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, samt deres økonomiske selvstendighet.

Gran kommune har for 2016 fattet vedtak om å bosette 50 flyktninger. Lunner kommune skal bosette 40 flyktninger. Familieinnvandring kommer i tillegg.

I 2015 har kommunene bosatt 96 flyktninger fra Afghanistan, Eritrea, Jordan, Rwanda, Serbia, Somalia, statsløse og Syria. Tidligere er det også bosatt flyktninger fra Colombia, Etiopia, Irak, Kongo, Marokko, Nigeria og Sudan.

Per 31.12.2014 har flyktningtjenesten ansvar for rundt 411 flyktninger.

Publisert
27.06.2011
Sist endret
21.04.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:    
Flyktningtjenesten for Gran og Lunner kommune
Sandsvegen 1
2740 Roa

Besøksadresse:
Lunner rådhus
Sandsvegen 1
2740 Roa

Servicetorget Lunner
tlf 61 32 40 00