Veiledning

Veiledningstime for privatpersoner 
Hver torsdag fra kl. 12:00-15:00, tilbyr Gran kommune veiledning i byggesak. Veiledningstime kan bestilles via kommunetorget på mail: kommunetorget@gran.kommune.no eller via telefon: 61 33 84 00. Ved bestilling skal følgende opplsyninger oppgis: 

  • Gårds- og bruksnummer for eiendommen det skal bygges på
  • Kort beskrivelse av type tiltak
  • Kontaktinfo (mail/tlf)

Forberedelser til veiledningstimen: 

  • Rammene for tiltaket (plassering, størrelse, o.l, gjerne tegnet inn i kartskisse)

Tilbudet er ment for privatpersoner som ønsker veiledning i forbindelse med enkle byggetiltak. For mer komplekse tiltak, må det bestilles forhåndskonferanse.

 

Forhåndskonferanse
Ved oppføring av større og mer komplekse tiltak, eller tiltak der det er spesielle forhold/hensyn, anbefales det at det bestilles forhåndskonferanse.

En forhåndskonferanse er et formelt møte mellom deg (tiltakshaver), din representant (ansvarlig søker), og kommunens saksbehandler. I møtet blir byggeprosjektet du har planlagt nærmere gjennomgått, og eventuelle spørsmål avklart.

Møtet bør avholdes i en tidlig fase av planleggingen for å avklare aktuelle rammer og forutsetninger som gjelder tiltaket. I forkant av møtet sendes overordnet info om tiltaket, samt eventuelle foreløpige tegninger og kartutsnitt. 

Les mer i veileder om forhåndskonferanse (ekstern link, egen side)

Publisert
07.10.2016
Sist endret
10.02.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00