Skjemaer

Samleside for byggesaksblanketter

Søknad om dispensasjon

Erklæring vedrørende redusert avstand til nabogrense; Samtykke 

Søknad om avkjørsel / dispensasjon fra byggegrense til riks/fylkesveg; Statens vegvesen

Søknad om dispensasjon fra jernbaneloven § 10; Jernbaneverket 

Publisert
13.12.2016
Sist endret
13.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00