Skjemaer

Samleside for byggesaksblanketter

Søknad om dispensasjon

Erklæring vedrørende redusert avstand til nabogrense; Samtykke 

Søknad om avkjørsel / dispensasjon fra byggegrense til riks/fylkesveg; Statens vegvesen

Søknad om dispensasjon fra jernbaneloven § 10; Jernbaneverket 

Publisert
13.12.2016
Sist endret
13.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00