Saksbehandlingstid

Gjennomsnittlige saksbehandlingstider
Tabellen under viser de gjennomsnittlige saksbehandlingstidene for byggesaker behandlet i Gran kommune i 2015, 2016 og 2017.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstider
Sakstyper 2015 2016  2017
Saker med 3-ukers tidsfrist 3 uker 2,4 uker 2,2 uker
Saker med 12-ukers tidsfrist  7,4 uker 5,4 uker 5,4 uker
Saker med dispensasjon 15,8 uker 15,7 uker 7 uker
Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse 1,7 uker 2 uker 1,4 uker

 

Søknad i ett trinn - 3 ukers behandlingstid
Skal  du oppføre et mindre tiltak med lav kompleksitet kan du søke selv uten ansvarlig foretak. 3 ukers behandlingstid forutsetter følgende: 

  • Tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i loven
  • Søknaden er komplett - ved mangler vil søknaden settes på vent 
  • Det foreligger ikke merknader fra naboer eller gjenboere
  • At ytterligere tillatelse, samtykke, eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig 

Søknad i ett trinn - 12 ukers behandlingstid
Det fremgår av plan- og bygningsloven § 21-7 første ledd, at kommunen skal avgjøre byggesaker innen 12 uker, dersom overnevnte krav til 3 uker ikke er oppfylt. Det forutsettes at fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt, og at tiltaket ikke krever dispensasjon. Tiltaket kan ikke igangsettes før skriftlig godkjennelse er mottatt. 

Søknad om dispensasjon - 12 ukers behandlingstid
Hvis tiltaket du ønsker å oppføre ikke er i samsvar med gjeldende regelverk, har du mulighet til å søke om dipsensasjon for tiltaket. Det er ingen rett å få innvilget dispensasjon. Dersom kommunen vurderer at søkanden berører regionale og statlige myndigheter, må saken sendes på høring. Ekstern høring har behandlingstid på 4 uker. 

Søknad i to trinn - 12 ukers behandlingstid
Dersom ikke alle ansvarsområdene er dekket opp, eller detaljer i byggeprosjektet ikke er avklart, kan søknaden deles opp. Det søkes da om rammetillatelse i første omgang, påfulgt av en eller flere igangsettingstillatelser.  

Publisert
08.01.2014
Sist endret
02.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00