Innhold i søknaden

Søknad uten ansvarsrett etter pbl § 20-4
Under finner du en oversiktstabell over hva som må inngå i en ordinær søknad uten ansvarsrett. Det er søker som er ansvarlig for at søknaden er komplett og innehar tilstrekkelig dokumentasjon. Merk at tiltak som ikke er i samsvar med gjeldende lovverk kan kreve ytterligere dokumentasjon og informasjon i søknaden. Trykk her for utskriftsvennlig versjon av oversikten.  

Samleside for skjemaer og blanketter (Ekstern side)

Før du starter med søknaden, anbefales det å lese veiledningsark for tiltaket du ønsker å oppføre. I tillegg må du undersøke hvilke planbestemmelser som gjelder for din eiendom. 

Mer om krav til innhold i en søknad kan leses i SAK10 kap. 5

 

Sjekkliste for søknad uten ansvarsrett etter pbl § 20-4

Innhold


Ytterligere info

Skjemaer

Nabovarsel: Alle berørte naboer
og gjenboere skal varsles. Naboliste
kan hentes ut i kartet, eller fåes
ved henvendelse til kommunetorget.

Les mer i veileder om nabovarsel

 

Tegninger

  • Situasjonskart (1:500)
  • Plantetgning
  • Fasadetegninger
  • Snitt (der det er aktuelt)
  • Terrengprofil (der det er aktuelt)

Alle tegninger og kart må være
målsatt med relevante størrelser
og avstander,i målestokk. 
(1:50/1:100/1:500) 

Det er søker som skal påse at
tegningene er tilstrekkelige. Les
mer om krav til tegnigner i veileder 
om tegninger og situasjonsplan

 

Annet

  • Kort redegjørelse om tiltaket
  • (Søknad om dispensasjon)
  • (Erklæring)
  • (Samtykke)
  • (Uttalelse fra øvrige instanser)

Tiltaket i korte trekk; om du skal
rive eller bygge, plassering, utforming,
evt. spesielle hensyn.

Det er ingen bestemt mal for søkand
dispensasjon, men søknaden må
være begrunnet og oppgi hva det
søkes om dispensasjon fra. Les mer
på denne siden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert
07.10.2016
Sist endret
03.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00