Byggeregler

Under finner du eksterne linker til aktuelle lover og forskrifter som brukes i byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven - PBL

Byggesaksforskriften - SAK10

Byggteknisk forskrift - TEK10

Samleside for byggeregler

Beregnings- og måleregler - Grad av utnytting 

Kommuneplanens arealdel - Bestemmelser

Reguleringsplaner - Samleside for vedtatte planer  

Publisert
26.10.2016
Sist endret
13.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00