Byggeregler

Under finner du eksterne linker til aktuelle lover og forskrifter som brukes i byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven - PBL

Byggesaksforskriften - SAK10

Byggteknisk forskrift - TEK10

Samleside for byggeregler

Beregnings- og måleregler - Grad av utnytting 

Kommuneplanens arealdel - Bestemmelser

Reguleringsplaner - Samleside for vedtatte planer  

Publisert
26.10.2016
Sist endret
13.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00