Byggesak

Søknadsplikt? 

Under finner du linker til veiledningsark for ulike byggetiltak. Disse inneholder informasjon om krav knyttet til tiltaket du ønsker å oppføre, om det er søknadspliktig, og hva en eventuell søknad må inneholde. 

Veiledningsside fra direktoratet for byggkvalitet:
Bygg uten å søke

ByggSøk:
Dersom du ønsker å sende inn din byggesøknad elektronisk kan du benytte ByggSøk.

Publisert
20.01.2012
Sist endret
19.04.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00