Rimelig måling av radon, grip sjansen

Alle boligeiere som har bruksareal nær bakkeplan anbefales av Strålevernet å foreta en radonmåling. Det er anbefalt at disse målingene fortas i vinterhalvåret.

Regional innkjøpsenhet, i Gjøvikregionen, har gjennomført en anbudskonkurranse om radonmåling for husstandene i Gjøvikregionen og Gran kommune. Firmaet Radonlab vant konkurransen. Tilbudet gjelder kjøp av radonmålere(sporfilmer) til kr 110.- pr. stk. Det forutsettes at det bestilles minimum 2 målebrikker for å få rabatten fra Gjøvikregionen. Tilbudet gjelder for husstander i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran kommune.

Avtalen innebærer at Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, bostedskommunen og Statens Strålevern mottar kopi av samtlige analyseresultater. Måleresultatene vil ikke publiseres på en slik måte at enkeltmålinger kan gjenkjennes.

Bestilling:
For å nyte godt av tilbudet må tilbudskoden: Gjøvik benyttes ved bestilling. Oppgi antall målere du trenger. Du vil så bli bedt om å fylle ut kontaktopplysninger før du sender bestillingen. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. En giro vil følge med.

Bestill på: www.radonlab.com/gjovikregionen eller ta kontakt med Radonlab på tlf: 21 96 03 50 (tilbudskode: gjøvik)

Målepakken sendes i posten. Du legger selv ut sporfilmboksene og returnerer disse etter endt måleperiode.

Mer informasjon finner du på nettsiden Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn. Du kan også ta kontakt med Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn tlf 61 13 42 90 eller på e-post: postmottak@ghmt.no

Se informasjonsbrosjyre.

Publisert
02.02.2012
Sist endret
02.02.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Prisliste