Rimelig måling av radon, grip sjansen

Alle boligeiere som har bruksareal nær bakkeplan anbefales av Strålevernet å foreta en radonmåling. Det er anbefalt at disse målingene foretas i vinterhalvåret.

Regional innkjøpsenhet i Gjøvikregionen og Gran kommune har inngått felles avtale med firmaet Eurofins Radonlab AS om radonmåling. Avtalen inneholder tilbud på radonmålere (sporfilmer) og gjelder for husstander i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran kommune.

Pris per sporfilm er kr 115.- per stk ut 2017. Pris fra 2018 er kr 119,- per sporfilm. Frakt på kr 39,- tilkommer. Tilbudet forutsetter at det bestilles minimum 2 målebrikker per forsendelse. 

Avtalen innebærer at Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, bostedskommunen og Statens Strålevern mottar kopi av samtlige analyseresultater. Måleresultatene vil ikke publiseres på en slik måte at enkeltmålinger kan gjenkjennes.

Bestilling:
For å nyte godt av tilbudet må tilbudskoden: "Gjøvik" benyttes ved bestilling. Oppgi antall målere du trenger. Du vil så bli bedt om å fylle ut kontaktopplysninger før du sender bestillingen. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. En giro vil følge med.

Bestill på: www.radonlab.com/gjovikregionen eller ta kontakt med Radonlab på tlf: 21 96 03 50 (tilbudskode: gjøvik)

Målepakken sendes i posten. Du legger selv ut sporfilmboksene og returnerer disse etter endt måleperiode.

Mer informasjon finner du på nettsiden Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn. Du kan også ta kontakt med Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn tlf 61 13 42 90 eller på e-post: postmottak@ghmt.no

Se informasjonsbrosjyre.

Publisert
02.02.2012
Sist endret
06.11.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Prisliste