Vinterforskriften

I henhold til matrikkelforskriften § 18 har Gran kommune vedtatt Lokal forskrift om tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning. Til informasjon gjengis den lokale forskriften § 4 Tidsfrister: Tidsfrister for saker i henhold til matrikkellova som krever oppmålingsarbeid, løper ikke i tidsrommet fra 1. november til og med 15. april.

 

Publisert
30.11.2011
Sist endret
08.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00