Oppmåling

Kommunens oppmålingsavdeling utfører all saksbehandling etter plan- og bygningsloven § 20-1 m, eierseksjonsloven og matrikkelloven med tilhørende forskrifter. 

Arbeidsoppgaver:

  • Behandle søknader om deling av eiendom
  • Utføre oppmålingsforretninger
  • Grensejustering
  • Påvisning av grenser
  • Oppmåling
  • Opprette nye bruks-, feste- og seksjonsnummer
  • Sammenføying av eiendommer
  • Etablering, ajourhold og forvaltning av kommunalt grunnkart, eiendomskart
  • Tildeling av adresser 
  • Seksjonering etter lov om eierseksjoner

Nyttig informasjon fra oppmåling

Veiledningsark: 

Publisert
04.08.2011
Sist endret
08.03.2018
Publisert av
Gran kommune