Flomsikring i Brandbu og konsekvenser

Les om hvilke konsekvenser flomsikringsarbeidet får for publikum og næringsdrivende.

I forbindelse med flomsikringen av Brandbu vil Gran i februar starte omleggingen av vann- og avløpsledninger.

2018 og 2019 blir to spennende år for Brandbu sentrum.

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har fått oppstartsbevilgning for flomsikring i 2018 og Gran kommune starter arbeidet med å legge om hovedrørene for vann og avløp.

Omlegging av vann- og avløp i januar

Allerede i februar starter Gran kommune med omlegging av vann- og avløpsledninger i Storlinna ved Rosendal.

Arbeidet er en del av en tiltrengt oppgradering, som også er nødvendig for at flomsikringsarbeidet skal kunne gjennomføres.

Sentrum framkommelig hele anleggsperioden

NVE starter flomsikringsarbeidet etter sommerferien 2018. Arbeidet vil vare ut 2019.

Selv om de detaljerte planene for flomsikringen ikke er ferdig før i månedsskiftet januar/februar 2018, vet vi at arbeidet vil medføre vegstenginger og gravearbeider flere steder i sentrum.

Det er likevel et mål at publikum og næringsdrivende skal oppleve færrest mulig ulemper. Sentrum skal være framkommelig i hele anleggsperioden, selv om man må regne med midlertidige omkjøringer.

Informasjonsmøte før påske
Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte før påske 2018. Grunneiere, beboere og næringsdrivende som berøres, vil få nærmere informasjon.

Når arbeidene er gjennomført, vil begrensningene som i dag ligger på utvikling av Brandbu sentrum bli opphevet, og gi mulighet for utvikling av et enda triveligere tettsted.

Publisert
20.12.2017
Sist endret
21.12.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Prisliste