Lån og tilskudd

Husbankens lån og tilskuddsordninger omfatter

  • Bostøtte
  • Grunnlån 
  • Boligtilskudd til etablering i bolig
  • Tilskudd for boligtilpassing
  • Prosjekteringstilskudd
  • Startlån


Bostøtteordningen administreres av NAV Hadeland og søknaden sendes dit.

NAV Hadeland, Postboks 220, 2711 Gran
tlf. 55 55 33 33
www.nav.no

Grunnlån og startlån administreres av Gran kommune, men søknad sendes til Husbanken.

Husbanken, Region øst, Postboks 1243 Vika, 0110 Oslo 
tlf: 815 33 370
www.husbanken.no   

Øvrige lån og tilskuddsordninger administreres av Gran kommune, og søknad sendes Gran kommune.

Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
tlf. 61 33 84 00

Har du spørsmål
Du kan kontakte Gran kommune for å få svar på de fleste spørsmål angående låne- og tilskuddsordningen. Vi er også behjelpelig med å fylle ut søknadsskjemaer. Ikke vær redd for å ta kontakt, vi er her for å hjelpe deg!

Publisert
27.07.2011
Sist endret
28.04.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Prisliste