Reguleringsplaner

Plan- og bygningsloven skiller mellom områderegulering og detaljregulering. Områderegulering er kommunens ansvar, mens detaljregulering kan utarbeides av private forslagsstillere eller av kommunen selv.

Her finner du veiledning om du ønsker å starte planlegging:
Veiledning for private forslagsstillere.

Publisert
15.02.2012
Sist endret
09.11.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00