Utbyggingsavtaler

For eiendommer som ligger innenfor kommunedelplan for Gran sentrum, skal det inngås utbyggingsavtale i tråd med retninglinjer vedtatt i kommunestyret den 28.03.07. Dette gjelder for byggeprosjekter med mer enn 4 boenheter og som totalt overstiger investeringer over 5 millioner kroner. Byggeprosjektene må inngå i vedtatt reguleringsplan.  

Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler
Eksempel på utbyggingsavtale

Publisert
22.08.2012
Sist endret
29.08.2012
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00