Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel gir rammene for hvordan ulike geografiske områder i kommunen skal brukes. Arealdelen består av et kart som for eksempel viser områder hvor naturmiljøet skal bevares, men også hvor fremtidig boligbebyggelse skal ligge.

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging. Slik skal det bli lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk.

Revidering av kommuneplanens arealdel - plankart m.m.

Kommuneplanens arealdel er under revidering og har vært ute til 2. gangs offentlig høring. Frist for merknader og innspill var 20.11.16.

Publisert
26.11.2014
Sist endret
29.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00