Bygge og bo

Ansatte på plan og bygg

Byggesak:
Skal du bygge, rive eller utbedre bolig, bruksendring, bygge garasje, terrasse, fritidsbolig eller lignende finner du informasjon om hvordan du skal gå fram og hvilke regler som gjelder under byggesak.

Oppmåling:
Er du eier av en eiendom eller har planer om å kjøpe en, kan du ha behov for å kjenne til  kommunale tjenester knyttet til registrering av eiendom, grensepåvisning, justering, sammenføyning og seksjonering. Nærmere informasjon finner du under oppmåling som også forvalter adressetildeling og geodata (kart).

Reguleringsplaner:
På sidene om arealplansaker får du oversikt over fremgangsmåten for reguleringer og planer lagt ut til høring.

Publisert
08.07.2013
Sist endret
28.09.2016
Publisert av
Gran kommune