Kommunalt kriseteam

Kommunalt kriseteam i Gran

Kriseteamet er et supplement til de ordinære tjenestene.

Teamets leder er også leder for Psykisk helsetjeneste i Gran kommune, og alle ansatte i «Behandlings- og oppfølgingsteamet» er medlemmer av kriseteamet. I tillegg er det medlemmer fra barnevern, helsestasjon samt lege, politi og prest.

Kriseteamet er også en del av kommunens kriseberedskap og har da spesifikt ansvar for «Evakuerte- og pårørendesenter» ved større hendelser.  

Målet for kommunalt kriseteam er å gi innbyggerne i Gran kommune et tilbud om psykososial støtte. Det gjelder ved påkjenninger som er så store at de overskrider personens mulighet og ressurser til å mestre situasjonen. Dette for å hindre eller minske de psykiske skadevirkningene slike påkjenninger kan gi. Kriseteamet skal være en ressurs i tillegg til den bistanden som ytes gjennom det ordinære tjenesteapparatet.

Last ned: Brosjyre om Kriseteamet i Gran kommune [PDF format]

Hendelser som kan aktivere kriseteamet:

Hendelser der de involverte har vært utsatt for potensielle traumatiserende opplevelser.
Det kan være:

  • Selvmord
  • Ulykker
  • Vold/trusler/drap
  • Uventet barnedød

Kriseteamet blir i tillegg aktivert som en del av kommunens kriseberedskap ved store hendelser og katastrofer. Det kan være ved:

  • Store ulykker
  • Savnet-situasjoner
  • Terror og massedrap

Aktivisering av kommunalt kriseteam skjer via legevakt (Gjøvik eller Gran) som er bemannet hele døgnet, eller via kommunens beredskapsledelse. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Kommunetorget, Gran
tlf. 61 33 84 00

Brandbu legegruppe
tlf. 61 32 96 00

Gran legesenter
tlf. 61 32 79 50

Jaren legesenter
tlf. 61 33 67 60

Kolbjørn Dehli
tlf. 61 33 11 91

Kirkekontor; Den norske kirke
tlf. 61 33 52 05

Ved behov for bistand utenom ordinær arbeidstid, ta kontaktmed legevaktstjenesten på telefon 116117. De kan evt formidlekontakt med kommunalt kriseteam.

Publisert
08.09.2017
Sist endret
15.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00